Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Велинград; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Монтана; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Монтана; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Каолиново; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Шумен; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Костинброд; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - София-област; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Първомай; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Раковски; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; отдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Раковски; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; Главна дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Стамболийски; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; отдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Стамболийски; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; отдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Стамболийски; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Социална закрила; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Търговище; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Търговище; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Социална закрила; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Лом; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Монтана; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Перник; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Перник; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Първомай; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Мадан; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Смолян; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Самоков; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - София-област; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Каолиново; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Шумен; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Социална закрила; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Мездра; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Социална закрила; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Тетевен; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Ловеч; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Социална закрила; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Пещера; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Социална закрила; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Троян; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Ловеч; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Пещера; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Пловдив; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане30.06.2015
1  2  3  4  5  >>
 
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет