Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Секретар на общинаОбщина Столична община - район Нови Искър27.07.2014
Главен юрисконсултОтдел: "Правно-нормативно и административно обслужване и ГРАО"Община Столична община - район Нови Искър27.07.2014
Младши експертОтдел: Микробиология и вирусология; Дирекция: Надзор на заразните болестиСтолична регионална здравна инспекция 27.07.2014
Началник на отделОтдел: Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност - Лом; Митница: Лом - Лом Агенция "Митници"28.07.2014
Главен експертОтдел: Посреднически услуги - Плевен; Дирекция: Бюро по труда- - Плевен; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта28.07.2014
Началник на отделОтдел: РО ИДТН Южна България; регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – Южна България (седалище гр. Пловдив),Държавна агенция за метрологичен и технически надзор28.07.2014
Началник на отделОтдел: РО НП Южна България; регионален отдел Надзор на пазара Южна България (седалище гр. Пловдив) Държавна агенция за метрологичен и технически надзор28.07.2014
Началник на отделОтдел: РО ИДТН Западна България; регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – Западна България (седалище гр. София)Държавна агенция за метрологичен и технически надзор28.07.2014
Началник на секторСектор: Сектор "Добруджа"; Териториална дирекция: Държавен резерв - гр. Варна; Главна дирекция : Държавни резерви, военновременни и задължителни запасиДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"28.07.2014
Старши митнически инспекторОтдел: Митническо оформяне, митнически режими и процедури, терифни и нетарифни мерки - Лом; Отдел: Митническо оформяне, митнически режими и процедури, терифни и нетарифни мерки - Лом; Митница: Лом - Лом Агенция "Митници"28.07.2014
Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Здравеопазване на животните - Шумен; Отдел: Здравеопазване на животните - Шумен; Друго: Областна дирекция по безопасност на храните - ШуменБългарска агенция по безопасност на храните28.07.2014
Митнически инспекторСектор: Оперативен контрол и борба с наркотрафика - Лом; Отдел: Митническо разузнаване и разследване - Лом; Митница: Лом - Лом Агенция "Митници"28.07.2014
Митнически инспекторСектор: Оперативен контрол и борба с наркотрафика - Лом; Отдел: Митническо разузнаване и разследване - Лом; Сектор: Оперативен контрол и борба с наркотрафика - Лом; Отдел: Митническо разузнаване и разследване - Лом; Митница: Лом - Лом Агенция "Митници"28.07.2014
Митнически инспекторОтдел: Митническо оформяне, митнически режими и процедури, терифни и нетарифни мерки - Лом; Митница: Лом - Лом Агенция "Митници"28.07.2014
ИнспекторТериториална дирекция: Териториално бюро БлагоевградКомисия за отнемане на незаконно придобито имущество28.07.2014
Младши експертФилиал: Садово; Дирекция: "Бюро по труда" - Първомай; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта28.07.2014
Митнически инспекторОтдел: Акцизи - Лом; Митница: Лом - Лом Агенция "Митници"28.07.2014
Митнически инспекторСектор: Административнонаказателни дейности, разследващи органи, разузнавателна информация и анализ на риска - Лом; Отдел: Митническо разузнаване и разследване - Лом; Митница: Лом - Лом Агенция "Митници"28.07.2014
Стажант-аташеДирекция: Международно право и право на ЕСМинистерство на външните работи28.07.2014
Стажант-аташеДирекция: "Двустранно европейско сътрудничество" е към ГД "Европейски въпроси"Министерство на външните работи28.07.2014
1  2  3  4  5  6  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет