Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
ИнспекторДирекция: Териториална дирекция - гр. СофияКомисия за отнемане на незаконно придобито имущество17.04.2014
Началник на секторРегионален сектор: Пловдив; Отдел: Наблюдение и контрол на изпълнението; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката и енергетиката17.04.2014
Началник на секторРегионален сектор: Враца; Отдел: Наблюдение и контрол на изпълнението; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката и енергетиката17.04.2014
Старши експертДирекция: Финансово-стопанска и административна дейностИзпълнителна агенция по трансплантация17.04.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Устройствени схеми и планове; Дирекция: Устройство на териториятаОбщинска администрация - Пловдив17.04.2014
ИнспекторСектор: Югоизточен район, месторабота град Бургас; Отдел: РО МН Южна България; Сектор: Югоизточен район, месторабота град Бургас; Отдел: РО МН Южна България; Главна дирекция: Метрологичен надзорДържавна агенция за метрологичен и технически надзор18.04.2014
Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: Медицински дейностиРегионална здравна инспекция - Пловдив19.04.2014
Младши експертДирекция: Надзор на заразните болестиРегионална здравна инспекция - Пловдив19.04.2014
Главен експертОтдел: "Услуги по заетостта"-Момчилград; Дирекция: "Бюро по труда" - Момчилград; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта20.04.2014
Главен експертотдел: Финансово-стопанска дейност и човешки ресурсиДържавна комисия за енергийно и водно регулиране21.04.2014
Началник на отделДирекция: Международна дейностДържавна агенция за бежанците22.04.2014
Началник на отделтериториално поделение на ДАБ: Транзитен център - с.Пъстрогор, община Свиленград, област ХасковоДържавна агенция за бежанците22.04.2014
Началник на отделтериториално поделение на ДАБ: Регистрационно-приемателен център - ХарманлиДържавна агенция за бежанците22.04.2014
Началник на отделтериториално поделение на ДАБ: Регистрационно-приемателен център - ХарманлиДържавна агенция за бежанците22.04.2014
Главен експертОтдел: Управление на държавната собственост; Дирекция: Управление на собственосттаИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"22.04.2014
Старши експертОтдел: Активна политика на пазара на труда - Варна; Дирекция: Бюро по труда- - Варна; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта22.04.2014
Младши експертОтдел: Планове; Отдел: Планове; Отдел: Планове; Дирекция: Планове и разрешителниБасейнова дирекция "Черноморски район"22.04.2014
Директор на областна дирекция в Държавен фонд „Земеделие“Дирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ШуменДържавен фонд "Земеделие"22.04.2014
Директор на областна дирекция в Държавен фонд „Земеделие“Дирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - КюстендилДържавен фонд "Земеделие"22.04.2014
Директор на областна дирекция в Държавен фонд „Земеделие“Дирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ДобричДържавен фонд "Земеделие"22.04.2014
1  2  3  4  5  6  7  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет