Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Секретар на общинаОбщина Столична община - район Подуяне28.01.2015
Юрисконсултотдел: Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси Община Столична община - район Подуяне28.01.2015
Началник на отделОтдел: Усройство на територията; Дирекция: Строителство и устройство на териториятаОбщинска администрация - Велико Търново29.01.2015
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Дулово; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Дулово; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане29.01.2015
Директор на дирекцияДирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Плевен; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане29.01.2015
Директор на дирекцияДирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане29.01.2015
Директор на дирекцияДирекция: „Програми,проекти,младежка политика и хуманитарни дейности“Общинска администрация - Казанлък29.01.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ВарнаДържавен фонд "Земеделие"29.01.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - Ловеч29.01.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - Русе29.01.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаотдел: Административно-правно,финансово-стопанско и информационно обслужванеРегионален инспекторат по образованието - Русе29.01.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - Ловеч29.01.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - Ловеч29.01.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ПлевенДържавен фонд "Земеделие"29.01.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - Велико ТърновоДържавен фонд "Земеделие"29.01.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ВидинДържавен фонд "Земеделие"29.01.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ПловдивДържавен фонд "Земеделие"29.01.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - БургасДържавен фонд "Земеделие"29.01.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ЯмболДържавен фонд "Земеделие"29.01.2015
Младши експертДирекция: Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системиИзпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"29.01.2015
1  2  3  4  5  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет