Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Старши счетоводителОтдел: Финансово-счетоводни дейностиОбщина Столична община - район Слатина02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ШуменИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ПерникИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ДобричИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ДобричИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - КърджалиИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ВрацаИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ВарнаИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ДобричИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ТърговищеИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - КърджалиИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ДобричИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ДобричИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - СилистраИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ТърговищеИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ДобричИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ПерникИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ИнспекторДруго: Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - ВарнаИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"02.09.2014
ЕкспертОтдел: Транзит на стоки; Дирекция: Митнически режими и процедури Агенция "Митници"03.09.2014
Началник на отделОтдел: Краткосрочни плащания и контрол - Хасково; : Териториално поделение - ХасковоНационален осигурителен институт04.09.2014
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет