Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Главен експертОтдел: "Услуги по заетостта"-Момчилград; Дирекция: "Бюро по труда" - Момчилград; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта20.04.2014
Главен експертотдел: Финансово-стопанска дейност и човешки ресурсиДържавна комисия за енергийно и водно регулиране21.04.2014
Началник на отделДирекция: Международна дейностДържавна агенция за бежанците22.04.2014
Началник на отделтериториално поделение на ДАБ: Транзитен център - с.Пъстрогор, община Свиленград, област ХасковоДържавна агенция за бежанците22.04.2014
Началник на отделтериториално поделение на ДАБ: Регистрационно-приемателен център - ХарманлиДържавна агенция за бежанците22.04.2014
Началник на отделтериториално поделение на ДАБ: Регистрационно-приемателен център - ХарманлиДържавна агенция за бежанците22.04.2014
Главен експертДирекция: Устройствено планиране на териториятаМинистерство на инвестиционното проектиране22.04.2014
Началник на общинска служба по земеделиеОбщинска служба по земеделие: Общинска служба по земеделие - ЧернооченеОбластна дирекция "Земеделие" - Кърджали22.04.2014
Началник на общинска служба по земеделиеОбщинска служба по земеделие: Общинска служба по земеделие - КрумовградОбластна дирекция "Земеделие" - Кърджали22.04.2014
Главен експертОтдел: Управление на държавната собственост; Дирекция: Управление на собственосттаИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"22.04.2014
Старши експертОтдел: Активна политика на пазара на труда - Варна; Дирекция: Бюро по труда- - Варна; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта22.04.2014
Младши експертОтдел: Планове; Отдел: Планове; Отдел: Планове; Дирекция: Планове и разрешителниБасейнова дирекция "Черноморски район"22.04.2014
Младши експертСектор: Човешки ресурси, правно обслужване и АСД - Ямбол; Отдел: Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване - Ямбол; : Териториално поделение - ЯмболНационален осигурителен институт22.04.2014
ЮрисконсултОтдел: Трудови правоотношения и правно осигуряване; Дирекция: "Инспекция по труда" със седалище - София-град; Отдел: Трудови правоотношения и правно осигуряване; Дирекция: "Инспекция по труда" със седалище - София-град; Главна дирекция: Инспектиране на трудаИзпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"22.04.2014
Експерт по осигуряванетоСектор: Отпускане на пенсии - Плевен; Отдел: Пенсии - Плевен; : Териториално поделение - ПлевенНационален осигурителен институт22.04.2014
Младши експертОбщинска служба по земеделие: Общинска служба по земеделие - КирковоОбластна дирекция "Земеделие" - Кърджали22.04.2014
Младши експертОбщинска служба по земеделие: Общинска служба по земеделие - АрдиноОбластна дирекция "Земеделие" - Кърджали22.04.2014
Директор на областна дирекция в Държавен фонд „Земеделие“Дирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ШуменДържавен фонд "Земеделие"22.04.2014
Директор на областна дирекция в Държавен фонд „Земеделие“Дирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ДобричДържавен фонд "Земеделие"22.04.2014
Директор на областна дирекция в Държавен фонд „Земеделие“Дирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - КюстендилДържавен фонд "Земеделие"22.04.2014
1  2  3  4  5  6  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет