Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Началник на общинска служба по земеделиеОбщинска служба по земеделие: БреговоОбластна дирекция "Земеделие" - Видин22.08.2014
Старши експертДирекция: Бюро по труда - Долни чифлик; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта22.08.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ; Направление: ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВООбщинска администрация - Столична община22.08.2014
Младши експертОфис: Бойница; Общинска служба по земеделие: КулаОбластна дирекция "Земеделие" - Видин22.08.2014
Инспектор по приходитеОфис : Кърджали - Пловдив; Териториална дирекция : на НАП - ПловдивНационална агенция за приходите23.08.2014
Публичен изпълнителДирекция: Събиране - Варна; Дирекция: Събиране - Варна; Териториална дирекция : на НАП - ВарнаНационална агенция за приходите23.08.2014
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Шумен; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Шумен; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Каолиново; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Шумен; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Гълъбово; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Гурково; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Пловдив; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Пазарджик; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Ардино; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Кърджали; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Закрила на детето; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Елена; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Велико Търново; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Социална закрила; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Ветово; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Русе; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Каолиново; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Шумен; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Социална закрила; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Якоруда; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Социална закрила; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Тетевен; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Ловеч; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Велинград; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
Началник на отделотдел: Хора с увреждания и социални услуги; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Вълчи дол; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Варна; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане25.08.2014
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет